Ulice na slovo j, Kragujevac

Jablanička
Jadranska
Jagodinska
Jahorinska
Janićija Đurića
Janka Lisjaka
Janka Veselinovića
Jasenička
Javorska
Jefimijina
Jelene Karađorđević
Jelička
Jesenjinova
Jevrema Markovića
Jezerska
Joakima Vujića
Josifa Šnersona
Josipa Klausa
Josipa Pančića
Josipa Slavenskog
Jovana Bijelića
Jovana Cvijića
Jovana Gavrilovića
Jovana Ilića
Jovana Jagodića
Jovana Jankovića
Jovana Petrovića Kovača
Jovana Šarića
Jovana Tomića
Jovana Veselinova
Jovanke Orleanke
Jug Bogdanova
Jugoslovenska
Julijane Ćatić
Jurice Ribara
Jurija Gagarina
Justina Popovića